ท่องเที่ยวเกษตรพอเพียงตำบลม่วงกลวง ที่ตั้ง ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ เกษตร
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมการปลูกปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ลองกอง มังคุด สะตอ เลี้ยงปลาน้ำจืด
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *