อุทยานการศึกษาวัดมัชฌิมเขต ที่ตั้ง กระบุรี ระนอง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดและเอกลักษณ์ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นอ.กระบุรี ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมและศึกษาได้ทุกวัน
การเดินทาง :

ติดต่อ : สภาวัฒนธรรมอำเภอกระบุรี 20 ม.1
ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ อ.กระบุรี
จ.ระนอง 85110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *