ศิลาสลักพระปรมาภิไธย ที่ตั้ง 1 ปากจั่น กระบุรี ระนอง ตรงข้ามโรงเรียนบ้าน จปร.
ประเภท : ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ตั้งของ “หินสลักพระปรมาภิไธย จปร.”ของรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจารึกไว้ ครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2433 และหินสลักพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.สก. และ สธ. ที่ได้ทรงจารึกไว้ครั้งเสด็จประพาสเยี่ยมประชาชน เมื่อวันที่ 7 มีนาค
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามถนนเพชรเกษม จากกรุงเทพฯ ประมาณกม.ที่ 525 เป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ห่างจากตัวเมืองระนอง 86 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *