แหล่งหอยนางรมและหอยแมลงภู่ยักษ์ เกาะนพเกตุ ที่ตั้ง ละอุ่น ระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่นหายาก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นแหล่งหอยนางรมและหอยแมลงภู่ยักษ์ ขนาด 6-8 นิ้ว ปัจจุบันเป็นเกาะสัมปทาน
การเดินทาง : ทางเรือ อยู่ห่างจากฝั่งปากคลองละอุ่นโดยนั่งเรือประมาณ 20 นาที

ติดต่อ : คุณยงยุทธ นพเกตุ
โทร. 077821560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *