เขาฝาชี ที่ตั้ง บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ภูเขา ป่าไม้
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 ม. บนยอดเขาเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นแม่น้ำกระบุรีไปบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น เกาะแก่งต่างๆ ทิวทัศน์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง บริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานสำคัญ คือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณกม.ที่ 580 มีทางแยกขวามือเป็นทางลาดยางประมาณ 3 กม. มีป้ายปากทางเขียนว่า “ศูนย์โทรคมนาคมเขาฝาชี”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *