อุทยานประวัติศาสตร์บางแก้ว ที่ตั้ง บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของต.บางแก้ว อ.ละอุ่น รวบรวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่ 2
การเดินทาง :

ติดต่อ : สภาวัฒนธรรมอำเภอละอุ่น 26 ม.3
ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น
จ.ระนอง 85130

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *