พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตั้ง บางแก้ว เพชรเกษม บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ภายในรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายชนิด เช่น ภาพถ่ายร่องรอยของการต่อสู้ รวมทั้งข้อมูลด้านวรรณที่เกี่ยวข้อง
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *