หมู่บ้านเขาฝาชี ที่ตั้ง บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมร่องรอยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เหลืออยู่ เช่น เส้นทางรถไฟสายอันดามัน อุโมงค์กองบัญชาการทหารญี่ปุ่น มีมัคคุเทศก์เยาวชนโดยการจัดการของโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารเป็นผู้นำเที่ยว ทัวร์หิ่งห้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์ และทัวร์มหัศจรรย์ในละอุ่น หมู่บ้านชายแดนไทยพม่ามีแม่น้ำสามสายของไทยและพม่ามาบรรจบกัน เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2
การเดินทาง :

ติดต่อ : ชมรมอนุรักษ์ฯ และเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดระนอง โทร. 0816073424 Email : jada1th(a)hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *