ท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานตำบลบางพระใต้ ที่ตั้ง ละอุ่น ระนอง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ เกษตร
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมการปลูกผักพื้นบ้าน เช่น ผักเหลียง ขยายพันธุ์ยางพารา
การเดินทาง :

ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
โทร. 077899056
หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
โทร. 077811091, 077822748

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *