ท่องเที่ยวเกษตรบ้านเนินทอง ที่ตั้ง เนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ เกษตร
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมสวนผลไม้ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด มังคุด กาแฟ การเลี้ยงหม่อนไหม ชาใบหม่อน ทอผ้า
การเดินทาง :

ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
โทร. 077899056
หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
โทร. 077811091, 077822748

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *