เกาะญี่ปุ่น ที่ตั้ง สุขสำราญ ระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สภาพป่าบนเกาะมีพันธุ์ไม้นานาชนิด รวมทั้งสัตว์ป่าโดยเฉพาะนกหลายชนิดอาศัยอยู่ รอบเกาะเป็นหาดทรายสลับโขดหิน มีชายหาดอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ มีแนวปะการังแต่จำนวนไม่มากนัก เกาะญี่ปุ่นหรือเกาะกำกลางเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาเกาะบริวารของหมู่เกาะกำ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บนเกาะไม่มีน้ำจืด เหมาะสำหรับเดินทางมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ
การเดินทาง : ทางเรือ จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแหลมสนสามารถนั่งเรือออกไปใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ครึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะกำใหญ่
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคมเมษายน ไม่ใช่ช่วงฤดูมรสุม

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติแหลมสน
โทร. 077861442 (VoIP), 07786 1432
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *