Baumanburi ที่ตั้ง 239/1 กะทู้ ภูเก็ต
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ สอนทำอาหารไทย
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ตั้งอยู่ใจกลางหาดป่าตอง มีห้องเรียนทำอาหารไทยสำหรับผู้สนใจ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางไปหาดป่าตองตั้งอยู่ริมถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ราคาเริ่มต้นที่ 1,1809,000
ติดต่อ : Email : info@baumanburi.com
เว็บไซต์ : www.baumanburi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *