หาดประพาส (หาดทุ่งหิน) ที่ตั้ง 2 กำพวน สุขสำราญ ระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หาดทรายกว้างใหญ่ทอดยาวหลายกิโลเมตร เป็นทรายละเอียดปนเลนเนื่องจากอยู่ใกลักับป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เป็นที่ตั้งสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหมาะแก่การตกปลา เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ห.ส.1 อ่าวประพาส
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-พังงา) ประมาณ 90 กม. ถึงหลักกม.ที่ 702 แยกขวาไปราว 3 กม.จะถึงบริเวณศูนย์วิจัยชายฝั่งทะเลหาดประพาส

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติแหลมสน
โทร. 077861442 (VoIP), 07786 1432
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply