น้ำตกโตนกลอย ที่ตั้ง 6 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ลักษณะเป็นแอ่งน้ำ และมีโขดหินลาดเอียงลงเป็นแนวลึก และมีพื้นที่ป่าโอบล้อม และเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากสี่แยกตลาดกำพวนประมาณ 6 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *