บ้านทะเลนอก ที่ตั้ง 1 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม-ชาวประมง ล่องเรือชมป่าโกงกาง ชมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแม่บ้านทำสบู่ สมุนไพร ผ้าบาติกและการเย็บจาก ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะกำ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมสปาควาย ปั่นจักรยาน กิจกรรมพัฒนาบริเวณชายหาด ปลูกป่าชายเลน พักโฮมสเตย์ในป่าชายเลน พื้นที่ประมาณ 44 ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พึ่งพิงธรรมชาติในป่าชายเลนและอยู่อย่างพอเพียง อาชีพหลัก คือ ทำประมงชายฝั่ง เช่น วางไซ ตกปลาทราย ต่อยหอย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากอำเภอเมืองระนอง 85 กม.

ติดต่อ : ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านทะเลนอก โทร. 0973848437, 0869525538, 077870248
Email : chaace@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.northandamantsnamirelief.com

Leave a Reply