อันเนื่องด้วยภาวะโรคระบาดทโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจท่องเที่ยว และที่พักในประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องซึ่งส่งผลให้เกิดผลต่อธุรกิจโดยรวมของประเทศ เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักที่เกิดรายได้หมุนเวียนทำให้เศรษฐกิจในประเทศมีการขับเคลื่อนไปได้

รัฐบาลจึงได้จัดโครงการ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” ขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันสามารถขับเคลื่อนไปได้และยัง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

-ระยะเวลาของโครงการ
ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค 2563 – วันที่ 31 ต.ค พ.ศ.2563

-รายละเอียดโครงการ

1.รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมทและี่พัก
โดยสนับสนุนค่าโรงแรมในอัตรา 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

2.รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
รัฐบาลจะสนับสนุน คูปอง อาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 900* บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
โดยมีเงื่อนไข *วันจันทร์-พฤหัสบดี รับ 900 บาท และ วันศุกร์-อาทิตย์ รับ 600 บาท
จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

3.รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน
ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563

4.วันเริ่มลงทะเบียน
ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

5.วันเริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับเจ้าของโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว
เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ ททท.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ
เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ : 02 111 1144

Leave a Reply