อ่าวปอ ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ตั้งท่าเรืออ่าวปอ ส่วนมากจะเป็นเรือเอกชนที่นำเที่ยวแบบเป็นทริป หรือเช่าไปตามเกาะต่างๆ ในจ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ และเป็นที่ตั้งอ่าวปอ มารีน่า บริเวณรอบๆ อ่าวปอมีที่พักให้บริการหลายแห่งแต่ละแห่งอยู่เนินเขาสูงต่ำต่างกัน พอตกกลางคืนโรงแรมเปิดไฟมองดู
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตไปทางแยกอนุสาวรีย์
ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร เลี้ยวขาวเข้าไปอีก
ประมาณ 3 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *