เกาะไข่นอก ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เหมาะสำหรับพักผ่อนชายหาดและเล่นน้ำ บริเวณหาดมีแนวให้เล่นน้ำได้เพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นแนวโขดหินที่มองเห็นน้ำทะเลสดใสสวยงาม เป็นที่นิยมสำหรับ เล่นน้ำ ดูปะการังแนวรอบเกาะ เกาะไข่จะแบ่งออกเป็นสองเกาะ คือ เกาะไข่ใน และ เกาะไข่นอก แต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปคือ เกาะไข่นอก ที่มีความสวยงามกว่าเกาะไข่ใน
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือเร็วหรือเรือขนาดเล็กเท่านั้น เนื่องจากเป็นเกาะค่อนข้างเล็กทำให้เรือใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *