เกาะนาคาน้อย ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงมุก สามารถซื้อทัวร์ชมฟาร์มมุก ดูการสาธิตวิธีเลี้ยงมุก ตลอดจนมีร้านขายมุก และร้านอาหารทะเลไว้บริการ มีชายหาดสามารถพักผ่อนว่ายน้ำได้ แต่ไม่มีที่พักแรม
การเดินทาง : ทางเรือ เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เช่าเรือจากอ่าวปอ เรือเร็วใช้เวลา 5 นาที เรือหางยาวใช้เวลา 15 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *