เกาะนาคาใหญ่ ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ชายหาดฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือและที่ตั้งของหมู่บ้านไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก หาดฝั่งตะวันออกหาดทรายขาวมีที่พักระดับ High-end
การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือจากอ่าวปอ เรือเร็วใช้เวลา 5 นาที เรือหางยาวใช้เวลา 15 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *