เดินป่าเขาพระแทว ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขาพระแทว
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มี 2 เส้นทางด้วยกัน คือ เส้นทางน้ำตกโตนไทร ที่มีทั้งวงรอบสั้น 600 ม. วงรอบยาว 2 กม. และเส้นทางจากน้ำตกโตนไทรสู่น้ำตกบางแป ระยะทางประมาณ 4.5 กม. ใช้เวลาเดินป่า 3-4 ชม. เป็นเส้นทางเดินป่าที่ยาวที่สุดในเขาพระแทว ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยเสด็จฯมาแล้ว
ป่าเขาพระแทว เป็นผืนป่าใหญ่ที่สุดในภูเก็ต มีเนื้อที่กว่า 13,925 ไร่ หรือ 22.28 ตร.กม.เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ราว 12,000 ไร่ ที่เหลือเป็นแนวป่ากันชน เป็นป่าดิบชื้นอุดมสมบูรณ์
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *