โคกชนะพม่า ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สมรภูมิรบพม่า พ.ศ.2328
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามถ.เทพกระษัตรี กม.ที่ 18.5 แยกไปบ้านดอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *