อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นอนุสาวรีย์ที่ชาวภูเก็ตร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2509 เพื่อเชิดชูเกียรติวีรสตรีผู้กล้าหาญแห่งเมืองถลาง ผู้ปั้นคือนายสนั่น ศิลากร
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ตั้งอยู่ที่สี่แยกท่าเรือ บนทางหลวงหมายเลข 402

Leave a Reply