ชุมชนป่าคลอก ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ชุมชน

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมธรรมชาติที่สวยงามของป่าชายเลน และสัตว์น้ำนานาชนิด แหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์ สัมผัสกับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *