ชุมชนบ้านคอเอน ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ชุมชน

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าบาติกทั้งเสื้อเชิ้ตแบบแขนสั้นและแขนยาว ผ้าบาติกแบบผูกเอวของคุณผู้หญิง

การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตผ่านแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไปตามถ.เทพกระษัตรี ผ่านทางแยกเข้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตตรงไปทางบ้านคอเอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *