ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลด
อ่านข่าวต้นฉบับ: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ คลังขยายเวลา ลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัว จากวิกฤตโควิด-19

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินเพื่อ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ ตัวสมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต

สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานภายในประเทศต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านข่าวต้นฉบับ: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ คลังขยายเวลา ลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน

Recommend more :

อ่วม! การบินไทยขาดทุนไตรมาส 3/63 กว่า 21,500 ล้านบาท
โละล็อตใหญ่! “การบินไทย” ประกาศขายเครื่องบิน รวม 34 ลำ
ขายต่อ! “บินไทย” โละสินค้ามือ 1 “ไม้จิ้มฟัน ยันเรือบิน” วันเดียวหมด
กรมบังคับคดีประกาศให้ “เจ้าหนี้นกแอร์” ยื่นขอชำระหนี้ภายใน 15 ม.ค. 64
“ไมเนอร์” กระอักรายได้หด โควิดรอบ 2 ทุบโรงแรมยุโรป
โรงแรมจี้รัฐพยุงสภาพคล่อง วอนเร่ง “เปิดประเทศ” ก่อนธุรกิจล้มตาย
ชาญศิลป์ ขอบคุณ พนง.การบินไทย “เสียสละลาออก” มี.ค. 64 มีรอบ 2
แผนฟื้น “การบินไทย” ไม่จบ! “ชาญศิลป์” ยันไม่มีอะไรน่าห่วง
เช็คที่นี่! “การบินไทย” เปิด 7 เส้นทางบินกึ่งพาณิชย์ เดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้
“นกแอร์” พร้อมฟื้นฟู! เร่งลดต้นทุน-หารายได้
“ไทยแอร์เอเชีย” ตั้งสถาบันเทรนนิ่งบุคลากรในอุตฯการบิน-ท่องเที่ยวและบริการ
ครม.สัญจรภูเก็ต ไฟเขียว อนุรักษ์-ฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน 12 โครงการ 2,298 ล้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *