ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลด
อ่านข่าวต้นฉบับ: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ คลังขยายเวลา ลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัว จากวิกฤตโควิด-19

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินเพื่อ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ ตัวสมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต

สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานภายในประเทศต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านข่าวต้นฉบับ: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ คลังขยายเวลา ลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน

Recommend more :

โควิดระลอกใหม่ลากยาว สทน.เตรียมชงแผนกระตุ้นเที่ยวในประเทศ
“ซี.พี.แลนด์” เชื่อมั่นเที่ยวไทย ทุ่มพันล้านลงทุนโรงแรมใหม่
ททท.หวั่น Q1 สูญ 1.3 แสนล้าน งัดแผนเฉพาะกิจรับมือ-ขาย ตปท.มีนานี้
“ไทยแลนด์อีลิท” ขายบัตรพ่วงคอนโดฯ
คนโสดโปรดรอ! ททท. เตรียมเปิดตัว ‘เส้นทางคนโสด Single Journey
“ครัวการบินไทย” ขยายเวลา ภัตตาคาร Royal Orchid Dining Experience ตลอด 7 วัน
ดุสิตฯ ชี้ ’64 ปีแห่งการปรับเอาตัวรอด หลัง ’63 ยากลำบากที่สุดของอุตฯโรงแรมไทย
การบินไทย เคาะเกณฑ์ประเมิน “แอร์-สจ๊วต” ห้ามอ้วน-อายุไม่เกิน 55 ปี
“แอร์ไลน์-รถนำเที่ยว” จอดนิ่ง (รอ) “ซอฟต์โลน” พยุงธุรกิจ
เส้นตายยื่นแผนฟื้นฟู “การบินไทย” วันนี้ (2 มี.ค.) “คลัง” ไม่ฟันธงเพิ่มทุน
สมาคมโรงแรมยอมแล้ว! ปล่อยผีโรงแรมไม่จดทะเบียนเข้าร่วม “เราเที่ยวด้วยกัน”
แอร์เอเชีย ขายตั๋วบินรัว ๆ หมดเกลี้ยง 8 หมื่นสิทธิ ตุนเงิน 287 ล้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *