โครงการคืนชะนีสู่ป่า ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เยี่ยมชมโครงการคืนชะนีสู่ป่า สถานอนุบาลชะนีซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจของชะนีที่ถูกจับมาเลี้ยงให้พร้อมที่จะกลับคืนสู่ป่าต่อไป
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ต ตรงไปจนถึง สี่แยกถลาง เลี้ยวขวาไปประมาณ 3 กม. ถึงที่ทำการสถานีฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *