อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่ตั้ง 80 1 ท่าด่าน เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 82000
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและเกาะน้อยใหญ่ มีเขาหินปูนที่มีความงามแตกต่างกันไป สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลนและเป็นเขตขยายพันธ์สัตว์น้ำ เหมาะแก่การล่องเรือหรือพายเรือแคนูชมทัศนียภาพของอ่าวพังงา มีพื้นที่ 250,000 ไร่ ครอบคลุมอำเภอ เมือง ตะกั่วทุ่ง เกาะยาว เป็นอุทยานประเภทชายฝั่งทะเลแห่งที่ 2 ของประเทศ ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2524
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากจังหวัดพังงามุ่งหน้าไปอ.ตะกั่วทุ่งถึงทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4144 ไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งอยู่ห่างจากทางแยก ประมาณ 2.5 กม. สามารถเหมาเรือหรือติดต่อบริษัทนำเที่ยวได้ที่ท่าเรือบ้านท่าด่าน หรือท่าเรือสุระกุล มีรถสองแถวจากสถานีขนส่งจังหวัด
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคมเมษายน

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก 100 บาท
ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
โทร. 076411136
076412188
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *