เขาพิงกัน ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ธรณีสัณฐาน และภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะที่อยู่บนหาดเกิดจากแผ่นหินปูนเรียบสูงปะมาณ 30 ม. ลักษณะเหมือนเอนมาพิงกัน ด้านหลังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองออกไปในทะเลจะเห็นเขาตะปู บริเวณโดยรอบมีหาดทรายขาวละเอียด
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือจากท่าเรือสุระกุลหรือท่าเรือท่าด่าน หรือซื้อแพคเกจทัวร์เที่ยวอ่าวพังงาก็ได้

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท
ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
โทร. 076411136
076412188
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *