ถ้ำลอด ที่ตั้ง เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ธรณีสัณฐาน และภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นถ้ำขนาดใหญ่ยาวประมาณ 50 ม. โพรงถ้ำทะลุถึงกัน ช่วงน้ำลดเรือสามารถลอดผ่านถ้ำได้ เกิดจากภูเขาหินปูนขนาดเล็กในทะเลอ่าวพังงา ภายในมีหินงอกหินย้อยมากมาย บริเวณโดยรอบเป็นป่าโกงกาง ระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำลอดจะผ่านป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ผืนหนึ่งของประเทศไทย
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือจากท่าเรือสุระกุลหรือท่าเรือท่าด่าน หรือซื้อแพคเกจทัวร์เที่ยวอ่าวพังงาก็ได้

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
โทร. 076411136
076412188
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *