ชุมชนประมงกลางน้ำ เกาะปันหยี ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชุมชนประมงที่ตั้งถิ่นฐานอยู่กลางน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม เหมาะแก่การชมวิถีชีวิตชาวปะมง รับประทานอาหารทะเลสดที่เลี้ยงในกระชัง และเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทอาหารทะเลแปรรูป
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือจากท่าเรือสุระกุลหรือท่าเรือท่าด่าน หรือซื้อแพคเกจทัวร์เที่ยวอ่าวพังงาก็ได้

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
โทร. 076411136
076412188
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *