เกาะไข่ใน ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส รอบๆ เกาะมีปะการังและ ฝูงปลาหลากสี เหมาะแก่การดำน้ำตื้น มีหินรูปหัวช้างและรุปเต่า 3 ตัวประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลม
การเดินทาง : ทางเรือ จากจ.ภูเก็ตสามารถซื้อแพคเกจทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับ หรือเช่าเรือได้จากท่าเรือเกาะสิเหร่ ท่าเรือแหลมหิน หรืออ่าวฉลอง จากจ.พังงา สามารถเหมาเรือจากท่าเรือโล๊ะจากเกาะยาวใหญ่ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายน เมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *