เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานสระนางมโนห์รา ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา วนอุทยานสระนางมโนราห์
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งมีป้ายสื่อความหมายแสดงความเป็นอยู่ร่วมกันของพืชและสัตว์ ระยะทาง 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. สามารถเดินเที่ยวเองได้ ไม่ต้องมีเจ้าที่นำทาง
การเดินทาง : –

Leave a Reply