น้ำตกโตนปริวรรต ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชาวบ้านเรียกว่า “น้ำตกสองแพรก” เป็นน้ำตกไม่สูงนัก เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำ ที่ยังมีเศษแร่ตกค้างอยู่ ช่วงหน้าฝนน้ำจะไหลแรง
การเดินทาง : อยู่ห่างจากที่ทำการเขตฯ 100 ม.
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคมกรกฎาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *