เดินป่าเขากระทะคว่ำ ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เดินป่าขึ้นสู่ยอดเขา เส้นทางการเดินชันสลับกับพื้นที่ราบ ใช้เวลาประมาณ 6-8 ช.ม. พักค้าง 1 คืน ตาม เส้นทางมีพันธุ์ไม้ให้ชมหลากหลายชนิด เพราะถือได้ว่าป่ายังค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีกล้วยไม้ น้ำตกใหญ่เล็กสลับกันไป มีจุดพักน้ำตกโตนพ่อตา สามารถเล่นน้ำได้ ยอดเขาแบ่งเป็นสองยอด ยอดแรก คือยอดทางด้านตะวันตก เห็นทิวทัศน์ 180 องศา และเห็นพระอาทิตย์ตกได้ชัดเจน ส่วนอีกยอดเป็นยอดทางทิศด้านตะวันออกมีทะเลหมอก สามารถพักได้ทั้งสองยอด
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *