4 สายการบินดัง เผยมาตรการและขั้นตอนเยียวยาผู้โดยสาร หลั
อ่านข่าวต้นฉบับ: เช็กที่นี่! มาตรการเยียวยาผู้โดยสาร 4 สายการบินดัง

4 สายการบินดัง เผยมาตรการและขั้นตอนเยียวยาผู้โดยสาร หลังโควิดระบาดระลอกใหม่ เช็กได้เลย 

วันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก จนทาง ศบค.ขอให้ประชาชนลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังขอให้ผู้ที่เคยเดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและมีผู้ติดเชื้อ ต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ส่งผลให้ประชาชนที่วางแผนเดินทางต้องชะลอหรือยกเลิกการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถโดยสารหรือเครื่องบิน

“ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบมาตรการเยียวของแต่ละสายการบิน พบว่ามีทั้ง การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม, เปลี่ยนวันเดินทางได้เองฟรี “ฟรี” ไม่จำกัดจำนวนครั้ง, เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต ฯลฯ

เริ่มที่ “สายการบินไทยสมายล์” ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของสายการบินในวันนี้ (6 ม.ค.64) ระบุว่า

ATTENTION PLEASE

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สายการบินไทยสมายล์ขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ (หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

1.เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่จะมีการชำระส่วนต่างราคา (หากมี)

2.เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564 หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund และเลือกเหตุในการร้องขออื่นๆ ระบุ Covid19

**การดำเนินการเกี่ยวบัตรโดยสารจะต้องดำเนินการภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น **

สอบถามข้อมูลและติดต่อทำรายการได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง

ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com

หมายเหตุ: ผู้โดยสารเดิมที่ได้รับอนุมัติเครดิต EMD 120 วัน จะได้รับการขยายวันหมดอายุโดยอัตโนมัติ

“สายการบินนกแอร์” เผยแพร่มาตรการ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 63 ดังนี้

นกแอร์ห่วงใย ให้เปลี่ยนวันเดินทางได้เองฟรี “ฟรี” ไม่จำกัดจำนวนครั้ง บินกับนกแอร์สะอาดปลอดภัย ไร้กังวล ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ด้วยตนเองที่ลิ้งนี้ค่ะ shorturl.at/eqzZ4

เงื่อนไข และข้อกำหนด

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

กรณีค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

โปรโมชั่นนี้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ website www.nokair.com เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง”

โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางภายในประเทศ

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

“ไทยเวียตเจท” ให้ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก เมื่อวานนี้ (5 ม.ค.64) ดังนี้

ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ซึ่งทำการจองบัตรโดยสารและชำระเงินก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2564 สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจมีส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร) โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อรับมาตรการช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม) โดยสามารถเลือกติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 089 1909
2. ทางไลน์ @Thaivietjet
3. ทางอีเมลที่ vz.support@vietjetair.com

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร โดยได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

ส่วน “แอร์เอเชีย” ออกมาตรการ ดังนี้

เที่ยวไทยสบายใจ เลื่อนวันได้ไม่จำกัดครั้ง จองเที่ยวบินวันนี้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีค่าธรรมเนียม*

เปลี่ยนวันเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง ได้เองทันที *

สำหรับเที่ยวบินที่จองระหว่าง 1 พ.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564

เดินทาง 24 ธ.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564

*เปลี่ยนเที่ยวบินผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง ได้ไม่จำกัดครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน เเต่อาจมีค่าส่วนต่างราคาค่าโดยสาร สำหรับการสำรองที่นั่งใหม่ต้องทำไม่ต่ำกว่า 48 ชม. ก่อนกำหนดการเดิม เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://air.asia/8rB9J

**ทริปปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ด้วยความห่วงใยจาก airasia**

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวต้นฉบับ: เช็กที่นี่! มาตรการเยียวยาผู้โดยสาร 4 สายการบินดัง

Recommend more :

พนักงานการบินไทยแห่ยื่น “เออร์ลี่” 4,977 คน มีผล 1 ธ.ค.นี้
สุดอั้นโควิด ‘สงกรานต์’ คึก อีเวนต์เมืองท่องเที่ยวจัดยาว
มาตรการเยียวยา-แท็กติก? ของ “สายการบิน” บางสาย
เปิดเงื่อนไขใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มสิทธิจองโรงแรม ช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน 3 พัน
แอร์เอเชีย แจก “แอร์บังเบ้า” ผ้าปิดตาเรียกรอยยิ้มชาวเน็ต
1 ก.ค.เลิกกักตัวต่างชาติ ‘ความหวัง’ หรือ ‘ความฝัน’ ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ?
จับตา “การบินไทย” ประกาศผลโครงสร้างใหม่-ชี้ชะตาพนักงาน วันนี้
ประวัติ โรงแรมดาราเทวี ดราม่าตั้งแต่ก่อสร้าง ยันปิดกิจการ
โปรโมชั่น 20 โรงแรมหรู 5 ดาวทั่วไทยในงาน World Of Workation
บางแสนแตก! คนแห่เที่ยวแน่นหาด อำลาวันสุดท้ายหยุดยาว
สงกรานต์หยุดยาว 6 วัน 10-15 เม.ย. ผู้ว่าฯททท.ยืนยันมีงานแน่นอน
การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษสู่ 13 เมืองทั่วเอเชีย-ยุโรปในมีนาคมนี้

Leave a Reply