น้ำตกคลองถ้ำ ที่ตั้ง ป่ากอ เมืองพังงา พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : อยู่ในเส้นทางขับรถ ATV เที่ยวน้ำตกคลองถ้ำ เป็นธารน้ำอันใสงาม มีสภาพภูมิประเทศของแนวป่าสลับกับสวนยางพาราของชาวบ้าน
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *