ภาพเขียนสีถ้ำนาค เกาะสองพี่น้อง ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นแหล่งศิลปะบนผนังหินปูน ภาพเขียนสีแบบดั้งเดิม เป็นภาพลายเส้น เขียนแบบเค้าโครงรอบนอก (outline) มีภาพคน ปลา และเรือ เขียนโดยใช้สีแตกต่างกัน โดยมีสีแดงชนิดสีเปียก สีแดงเข้มและสีดำ ถ้ำนาคมีคูหา 3 คูหา คูหาที่ใหญ่มากมี 2 คูหา กว้างยาว ประมาณ 100 ม. เพดานถ้ำสูงมากกว่า 50 ม.
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามถนนเพชรเกษม อยู่ระหว่างโคกกลอยถึงพังงา ตรงบริเวณหลักกม.ที่ 31 บริเวณบ้านกระโสม เลี้ยวไปตามทางแยกด้านทิศเหนือ จะพบแหล่งโบราณคดีถ้ำนาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *