ภาพเขียนโบราณ ถ้ำสำ ที่ตั้ง 3 ถ้ำผุด เมืองพังงา พังงา
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ภายในถ้ำมีภาพเขียนสีโบราณ อายุประมาณ 200 – 250 ปีมาแล้ว เป็นภาพนก ภาพพระจีน ภาพหนังตะลุง และมีรูปสลักที่หินบริเวณปากถ้ำ บริเวณหน้าถ้ำมีสระน้ำขนาดใหญ่เกิดตามธรรมชาติ เป็นถ้ำที่มีภาพเขียนโบราณ เขียนในช่วง พ.ศ.23942493 เป็นแหล่งศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *