บมจ. การบินไทย แจงสิทธิสวัสดิการด้านบัตรโดยสารของพนักงา
อ่านข่าวต้นฉบับ: “การบินไทย” แจงกรณีปรับลดสิทธิบัตรโดยสารพนักงาน ยันไม่มี “ตั๋วฟรี”

บมจ. การบินไทย แจงสิทธิสวัสดิการด้านบัตรโดยสารของพนักงานในอุตสาหกรรมการบินนั้นเป็นสวัสดิการพื้นฐานของสายการบินทั่วโลก แต่ยกเลิก-ปรับลดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเงิน แผนฟื้นฟูกิจการในอนาคตได้ ยันไม่มี “ตั๋วฟรี” พนักงานทุกคนที่ใช้สิทธิ์ ต้องผิดชอบค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร ค่าอาหาร ค่าภาษีสนามบินและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยตนเอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าว เรื่องการปรับลดสิทธิบัตรโดยสารพนักงานการบินไทย หัวข้อข่าว “การบินไทยออกเกณฑ์ใช้ตั๋วเครื่องบินใหม่ ผู้บริหารบินฟรี 15 ปี” เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ต้องคำนึงถึงสภาวะแข่งขันในตลาดของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการบินด้วย อาทิ ฐานเงินเดือนพนักงาน สิทธิประโยชน์ที่พนักงานในอุตสาหกรรมเดียวกันได้รับ

สำหรับกรณีสิทธิสวัสดิการด้านบัตรโดยสารของพนักงานในอุตสาหกรรมการบินนั้น ถือเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่สายการบินทั่วโลก มีการจัดให้แก่พนักงานเป็นปกติ ซึ่งแต่ละสายการบินจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างกันไป เพื่อจูงใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ จึงยังคงให้สวัสดิการด้านบัตรโดยสารแก่พนักงาน แต่อาจมีความจำเป็นต้องยกเลิกและปรับลดสวัสดิการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินของบริษัทฯ และแผนฟื้นฟูกิจการในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีแนวนโยบาย ดังนี้

1.การยกเลิกสิทธิบัตรโดยสาร บริษัทฯ ยกเลิกสิทธิบัตรโดยสารประเภทสำรองที่นั่งได้ทั้งหมด สำหรับฝ่ายบริหารและอดีตฝ่ายบริหาร และยกเลิกบัตรโดยสารประเภทสำรองที่นั่งไม่ได้สำหรับอดีตพนักงาน

2.การปรับลดสิทธิบัตรโดยสาร บริษัทฯ จะปรับลดสิทธิบัตรโดยสาร ตั้งแต่ฝ่ายบริหารจนถึงพนักงานปัจจุบัน และพนักงานลาออกตามโครงการ MSP ปี 2563 และปี 2564 มีสิทธิได้รับบัตรโดยสารในชั้นประหยัดเท่านั้น
และเป็นบัตรโดยสารประเภทสำรองที่นั่งไม่ได้ (Standby)

ซึ่งพนักงานจะสามารถเดินทางได้เฉพาะกรณีเที่ยวบินมีที่นั่งเหลือจากการจำหน่ายให้ผู้โดยสารแล้วเท่านั้น หากที่นั่งบนเที่ยวบินเต็มพนักงานจะถูกปฏิเสธการเดินทางในเที่ยวบินนั้นๆ โดยไม่ได้สิทธิการปรับที่นั่งชั้นโดยสาร (Upgrade)

3.บัตรโดยสารราคาพิเศษชั้นประหยัดสำหรับพนักงาน บริษัทฯ จำกัดสิทธิบัตรโดยสารราคาพิเศษชั้นประหยัดสำหรับพนักงาน หรือตั๋ว ZED ประเภทสำรองที่นั่งไม่ได้ และสำรองที่นั่งได้ ฝ่ายบริหาร พนักงานปัจจุบัน พนักงานเกษียณ และพนักงานลาออกตามโครงการ MSP ปี 2563 และปี 2564 จะสามารถซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษชั้นประหยัดสำหรับพนักงาน ประเภท ZED จำนวนปีละ 6 ฉบับ/คน/ปีเท่านั้น

ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างที่คณะผู้ทำแผนและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงสร้างสิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการด้านบัตรโดยสารของพนักงาน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

ตามที่สื่อมวลชนใช้คำว่า “ตั๋วฟรี” นั้น อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจความหมายของคำว่า “สวัสดิการด้านบัตรโดยสารของพนักงาน” คลาดเคลื่อนไป เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว บัตรโดยสารที่บริษัทฯ ให้พนักงานใช้ได้นั้น พนักงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร ค่าอาหาร ค่าภาษีสนามบินและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยตนเอง

หรือบัตรโดยสารบางประเภท บริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บค่าบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร โดยมีส่วนลดจากราคาเต็มตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่พนักงานยังคงต้องรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าภาษีสนามบินและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยตนเองเช่นเดิม ดังนั้นบัตรโดยสารลักษณะนี้จึงไม่ใช่ “ตั๋วฟรี” แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ตามที่มีการระบุว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานในระดับผู้บริหาร EVP SVP VP MD ทั้งหมดใช้สิทธิ์ตั๋วบินฟรีประเภทสำรองที่นั่งได้ 15 ปีนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าฝ่ายบริหาร และพนักงานปัจจุบันทุกระดับ ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันจนครบ 15 ปี จะได้รับบัตรโดยสารประเภทสำรองที่นั่งชั้นประหยัดได้ 1 ฉบับ และได้เพิ่มอีก 1 ฉบับ ในทุก ๆ 5 ปี ส่วนพนักงานเกษียณ

และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ MSP ปี 2563 และปี 2564 ยังคงใช้บัตรโดยสารประเภทสำรองที่นั่งชั้นประหยัดได้เฉพาะสิทธิที่ยังคงเหลืออยู่และยังไม่ได้ใช้เท่านั้น

การบินไทย

อ่านข่าวต้นฉบับ: “การบินไทย” แจงกรณีปรับลดสิทธิบัตรโดยสารพนักงาน ยันไม่มี “ตั๋วฟรี”

Credit ข่าวและภาพจาก ฟีดข่าวประชาชาติ : https://www.prachachat.net

Recommend more :

“การบินไทย” ส่ง CFO-ผู้ตรวจบัญชี ขึ้นศาลล้มละลายไต่สวนการงิน
การบินไทยเลื่อนแผนฟื้นฟูรอบ2 เดินหน้าจ้าง FA ช่วยทำแผน
ประวัติ โรงแรมดาราเทวี ดราม่าตั้งแต่ก่อสร้าง ยันปิดกิจการ
ท่องเที่ยวอ่วม วอนรัฐอุ้ม “การจ้างงาน”
เดซติเนชั่นแคปฯสบช่องโควิด ระดมทุน 2.5 พันล.ไล่ซื้อโรงแรมเข้าพอร์ต
“การบินไทย” ขายตึกลูกเรือหลักสี่-เครื่องยนต์ ต่อชีวิตถึง ก.ค.
อพท.เร่งยกระดับบุคลากร มุ่งองค์กรประสิทธิภาพสูง
เอกชนฟันธงเศรษฐกิจ ปี’64 ฟื้น บูมเมืองรองกระตุ้นท่องเที่ยว
“วีรันดา” ทุ่มพันล.ปักธงภูเก็ต รับบริหารคอลเล็กชันหัวหิน
บินไทย จัดแพ็กเกจท่องเยาวราช “จากมงคลบนฟากฟ้า เชื่อมพสุธาบนเส้นทางมังกร”
ผู้บริหาร “นกแอร์” ทยอยลาออก เปิดทางฟื้นฟูกิจการ
การบินไทย ออกเกณฑ์ใช้ตั๋วเครื่องบินใหม่ ผู้บริหารบินฟรี 15 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *