ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าในตัวเมืองพังงา ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยมีพระยาบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม กนิษฐายน) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตึกชั้นเดียวทรงปั้นหยา กึ่งกลางอาคารด้านหน้าต่อเป็นมุขเปิดโล่ง ด้านหน้าอาคารเป็นระเบียงยาวตลอดตัวอาคาร

การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 เข้าสู่เมืองพังงา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *