“การบินไทย” ดีเดย์โครงสร้างใหม่ 1 พ.ค.นี้ แจงจำเป็นที่ต
อ่านข่าวต้นฉบับ: การบินไทย ยันโครงสร้างใหม่พนักงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน

“การบินไทย” ดีเดย์โครงสร้างใหม่ 1 พ.ค.นี้ แจงจำเป็นที่ต้องปรับ ขอความร่วมมือพนักงานยินยอมเปลี่ยนสภาพการจ้างงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยันทุกคนยังคงเป็นลูกจ้างอยู่โดยไม่ต้องลาออกก่อนเปลี่ยนสัญญา พร้อมนับอายุงานให้ต่อเนื่อง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการสำเร็จลุล่วงจนบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์ทางธุรกิจหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

ในส่วนของการปรับโครงสร้างองค์กรนั้น บริษัทฯ ใช้วิธีขอความร่วมมือจากพนักงานให้ความยินยอมเปลี่ยนสภาพการจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามสถานะบริษัทเอกชน โดยขอให้พนักงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการสามารถทำได้สำเร็จ เพื่อที่การบินไทยจะได้กลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ และสามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยได้ ในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

โดยพนักงานที่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 ยังคงเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ อยู่โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนแสดงความจำนง ซึ่งการแสดงความจำนงเป็นเพียงการให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง อาทิ ตำแหน่งงาน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับตามโครงสร้างองค์กรและสิทธิประโยชน์ใหม่เท่านั้น

หากพนักงานที่แสดงความจำนงได้รับการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ อายุงานของพนักงานจะนับต่อเนื่อง รวมถึงการนับอายุงานตามกองทุนบำเหน็จและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็นับอายุงานต่อเนื่องด้วย ส่วนสภาพการจ้างจะเปลี่ยนแปลงไปโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับพนักงานที่ไม่แสดงความจำนงเข้ากระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 และไม่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร จะยังคงเป็นพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้สภาพการจ้างเดิมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการและพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุม ภายใต้กรอบกฏหมายล้มละลาย และกฏหมายคุ้มครองแรงงาน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อพนักงานอย่างที่สุด และบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานให้ความยินยอมเปลี่ยนสภาพการจ้างดังกล่าว

อ่านข่าวต้นฉบับ: การบินไทย ยันโครงสร้างใหม่พนักงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน

Credit ข่าวและภาพจาก ฟีดข่าวประชาชาติ : https://www.prachachat.net

Recommend more :

ไทยเวียตเจ็ท ขยายเวลาขายตั๋วบุฟเฟ่ต์ ซื้อครั้งเดียวบินไม่อั้นตลอดปี
เปิดแล้ว! “สนามบินภูเก็ต” พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 เมษายนนี้
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 รอเปิดวิธีใช้สิทธิ์จากกรุงไทย-มหาดไทย
นกแอร์ กักตัว นักบิน-ลูกเรือ ไฟลท์เชียงราย เฝ้าระวังโควิด
Bangkok Design Week หนุนกรุงเทพฯ สู่ “เมืองสร้างสรรค์”
“วีรันดา” ทุ่มพันล.ปักธงภูเก็ต รับบริหารคอลเล็กชันหัวหิน
ท่องเที่ยวยืนเป้า 1.23 ล้านล้าน เร่งเปิด “ภูเก็ตโมเดล” รับต่างชาติ
ซี.พี.แลนด์ทุ่ม 2 พันล้าน ลงทุนโรงแรมใหม่จับ “ไทยเที่ยวไทย”
ATTA ดันเปิดรับนักท่องเที่ยวเสี่ยงต่ำ ชี้ทางรอดเดียวท่องเที่ยวไทย
“ดิเอราวัณ” โหมลงทุนฮ็อปอินน์ ดันขึ้น No.1 “บัดเจตโฮเทล” เอเชีย-แปซิฟิก
นกแอร์ รับสมัครพนักงาน-ผู้บริหาร หลายตำแหน่ง
แอร์เอเชีย ขายตั๋วบินรัว ๆ หมดเกลี้ยง 8 หมื่นสิทธิ ตุนเงิน 287 ล้าน

Leave a Reply