วัดนารายณิการาม ที่ตั้ง กะปง พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปพระลักษณ์องค์จำลอง และเทวรูปพระแม่นางสีดา (นางสีดา) มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมอินเดีย องค์จริงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกอายุ 1,3001,400 ปี ที่ขุดได้บริเวณยอดเขาเรียง อยู่ภายในวัด รูปสลักเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมือง “ตะโกลา” (ชื่อเดิมของเมืองตะกั่วป่า) และการเผยแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคแถบนี้
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกะปงประมาณ 15 กม. หรือตามทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี) จะมีทางแยกขวาเข้าไป 2 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *