อ่าวคลองจาก ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา เกาะยาวน้อย
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีจุดชมวิวบริเวณชายหาด ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเกาะยาวทั้งหมด
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *