อ่าวต้นโพธิ์ ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา เกาะยาวน้อย
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ตั้งของต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีต้นวาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณป่าแห่งนี้ด้วย
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *