ทุ่งควาย เกาะยาวน้อย ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา เกาะยาวน้อย
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่นหายาก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ในช่วงนอกฤดูทำนาประมาณกลางเดือนธันวาคม
เป็นต้นไป หากนั่งรถชมทิวทัศน์ถนนสายรอบเกาะประมาณ 5-6 โมงเย็นจะเห็นฝูงควายกว่า 500 ตัวมารวมตัวกันกินหญ้า กินน้ำและแช่ตัวในหนองน้ำเล็กๆ
การเดินทาง : –
ฤดูการท่องเที่ยว : นอกฤดูกาลทำนา ช่วงเดือนธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *