ต้นโพธิ์ทะเลใหญ่ เกาะยาวน้อย ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา เกาะยาวน้อย
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่นหายาก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ต้นโพธิ์ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีขนาด 30 คนโอบและ พื้นที่ป่าในบริเวณนี้เป็นป่าแบบดึกดำบรรพ์ซึ่งดูแล้วงดงามแปลกตามาก
การเดินทาง : สามารถเดินทางไปด้วยเส้นทางเดินป่าหรือนั่งเรือซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า

Leave a Reply