นาข้าวบนเกาะยาวน้อย ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา เกาะยาวน้อย
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่นหายาก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : นั่งรถไปตามถนนสายรอบเกาะ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของนาข้าว และทุ่งข้าวเหลืองอร่ามตา เกาะยาวน้อยเป็นเกาะเพียงเกาะเดียวในพื้นที่อ่าวพังงาที่มีการทำนาข้าวมาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี และยังทำมาจนถึงทุกวันนี้ ใน 1 ปีจะทำนาสองครั้ง และเก็บข้าวไว้ทานกันเองในครอบครัว
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *