หมู่บ้านอันเปา เกาะยาวน้อย ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา เกาะยาวน้อย
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นหมู่บ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติมากที่สุดบนเกาะยาวน้อย ยามน้ำลดจะเห็นแนวหญ้าทะเลสีเขียวเต็มทุ่ง สามารถเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติได้ทางตอนปลายสุดของเกาซึ่งจะทะลุไปถึงอ่าวโพธิ์ทะเล มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำจืดอยู่กลางทะเล
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *