เกาะยาวใหญ่ ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา เกาะยาวใหญ่
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีชายหาดสำคัญ ได้แก่ หาดโล๊ะปาเหรด หาดคลองสน อ่าวตีกุด อ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ หาดโล๊ะจาก หาดโล๊ะวัก อ่าวโล๊ะปาไล อ่าวโล๊ะบาเกา อ่าวปูนเต
การเดินทาง : ทางเรือ จากท่าเรือบางโรง จ.ภูเก็ต ถึงท่าเรือช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ เรือธรรมดา 100 บาท/คน ใช้เวลา 1 ชม. เรือเร็ว 150 บาท/คน ใช้เวลา 25 นาที (คิงส์มารีน โทร. 08-7885-2292) หรือนั่งจากท่าเรือเจียรวานิช จ.ภูเก็ต ถึงท่าเรือโล๊ะจาก เกาะยาวใหญ่ มีทั้งเรือเฟอร์รี่เ

ติดต่อ : อบต.เกาะยาวใหญ่
โทร. 0819680386
เว็บไซต์ : www.kohyaotoday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *